September 21, 2014

บทความประจำสัปดาห์

ข้อแนะนำสำหรับผู้เรียน ระบบการเรียน E – Lerning www.rmcbkk.com

วิธีการเรียน

1.หากเป็นผู้เชื่อใหม่ ควรเรียนเริ่มจาก หมวด 1 หลักข้อเชื่อ และเรียนตามลำดับ หมวดที่ 2-4

2.หากท่าน เป็นคริสเตียนมานาน อาจเรียน หมวดละ 1 วิชา สลับกัน ให้ครบ 6 หมวด ต่อเทอม 

3. ท่านสามารถ เรียนซ้ำกี่คั้ง หรือ เมื่อใหร่ ก็ ได้ ทางมือถือ และคอมพิวเตอร์

 

new-chart-elearning

1.หมวดหลักข้อเชื่อคริสเตียน   http://eduzone.gracezone.org/newbelievers/fd01/ (โดย ทีม PJ ผู้นำ RMC)

1-พระเจ้า

2-พระคริสต์

3-พระวิญญาณ

4-ความบาป

5-ฑูตสวรรค์

6.-มารซาตาน

อนาคตกาล http://eduzone.gracezone.org/james-7-elearning/james-7-elearning-2/fd03/

7. อิสราเอล5 สงคราม6วัน

8.สงครามอามาเก็ดโดน

9.การถูกรับขึ่นไป

10.การพิพากษา

11.ยุค1000 ปี

12. แดนมรณา

13. นรก

2.หมวดพระคัมภีร์

1.-Bible Series กว่าจะได้เป็นอย่างกษัตริย์ดาวิดโดย อ.เจริญ ยธิกุล

2.-Bible Series ดาเนียลผู้มีเอกลักษณ์โดย อ.เจริญ ยธิกุล

3.-Bible Series กษัตริย์ซาโลมอนโดย อ.เจริญ ยธิกุล

4. (มธ 5-7) นิสัยอันนำไปสู่ความสุข 9 ประการของพระคริสต์ อ.เจริญ ยธิกุล(อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

3.หมวดการดำเนินชีวิต

1.-การอธิษฐาน Tony Cagipange

2.-องค์ประกอบชีวิตที่นำไปสู่ความไพบูลย์ อ.เจริญ ยธิกุล

3.-การฟังเสียงพระเจ้าและการเผยพระวัจนะ อ.เจริญ ยธิกุล

4.-การทำงานของจิตวิญญาน จิตใจ และร่างกาย อ.เจริญ ยธิกุล

5.-หัวใจพระบิดา อ.เจริญ ยธิกุล

6.-พระวิญญาณบริสุทธิ์ อ.เจริญ ยธิกุล

7.-การเอาชนะนิสัย และอุปสรรคในการดำเนินชีวิต อ.เจริญ ยธิกุล

8-การนมัสการ อ.เจริญ ยธิกุล

9.-การเจริญเติบโตในพระวิญญาณ

10-ตำแหน่งทั้ง 7 ของคริสตจักร

11-หัวใจพระบิดา โดย John Paul

12-การดำเนินชีวิตในยุคนี้ โดย Michael Ellis

13-พระเจ้าภูมิใจในท่าน โดย Susan Watsan

4.หมวดการรับใช้

1.-การประกาศโดยอาชีพ Ps chris Akimo

2.-การเตรียมขีวิตผู้ทำพันธกิจบำบัดเยียวยาด้วยตนเอง โดย อ.เจริญ ยธิกุล

3.-การแปลนิมิต ความฝัน และสัญลักษณ์ต่างๆ โดย อ.เจริญ ยธิกุล

4.-การเตรียมคริสตจักรเพื่อเคลื่อนในพันธกิจเยียวยา โดย อ.เจริญ ยธิกุล

5. Mentor(การเป็นผู้นำ) โดย อ.เจริญ ยธิกุล 

5.หมวดพัฒนา ผู้นำ

1.-การเจิมและฤทธิ์อำนาจ Henry madava

2.-ผู้กับนิมิต Henry madava

3.-การเห็นนิมิต การสำแดง และการเข้าภวังค์ โดย อ.เจริญ ยธิกุล

4.-พันธกรทั้งห้า โดย ( อ.เจริญ ยธิกุล)

5.-ลิขิตชีวิตสู่น้ำพระทัย( อ.เจริญ ยธิกุล)

6.หมวดการท้าทาย ชีวิตชัยชนะ (ฟังได้ ทุกคนแม้ผู้เชื่อใหม่)

1.วิญญาณการล่อลวง โดย อ.เจริญ ยธิกุล

2.-ชัยชนะในสงครามความคิด

3.-ชีวิตในชัยชนะ

4.-สิ่งที่ควรทำก่อนตาย โดย อ.เจริญ ยธิกุล

5.-การพัฒนาสติปัญญาและอารมณ์

บทความสัปดาห์ก่อนๆ

ระบบการเรียน E - Lerning www

ข้อแนะนำสำหรับผู้เรียน ระบบการเรียน E – Lerning www.rmcbkk.com

วิธีการเรียน 1.หากเป็นผู้เชื่อใหม่ ควรเรียนเริ่มจาก หมวด 1 หลักข้อเชื่อ และเรียนตามลำดับ หมวดที่ 2-4 2.หากท่าน … [Read More...]

3117455_com_katherine_kuhlman_at_a_crusade

ชีวิตที่เคยล้มลงของแคทเธอรีน คูลห์แมน

11 ก.พ. 1891 -- 9 พ.ค.1907 ช่วงชีวิตของ Kathryn Johanna Kuhlman บุตรของ Joseph Adolph Kuhlman กับ Emma Walkenhorst ที่เมือง คอนคอร์เดีย รัฐมิสซูรี่ พี่สาวของเธอชื่อ … [Read More...]

ดนตรีที่แช่ในการทรงสถิตจะนำการเยียวยาอย่างไร?

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ทาง RMC Soaking Centre หรือเรียกในภาษาไทยคือ “ศูนย์แม่น้ำแห่งชีวิต” ได้ทำพันธกิจเกี่ยวกับดนตรีบำบัด … [Read More...]

RMCBKK

ประวัติ อ.เจริญ ยธิกุล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ และมูลนิธิพันธกิจแม่น้ำ

ประวัติ อ.เจริญ ยธิกุล อาจารย์ เจริญ ยธิกุล  ท่านสำเร็จจากสถาบัน พระคริสธรรม กรุงเทพฯ BBS และหลังจากนั้นได้รับใช้พระเจ้า … [Read More...]

เรือไททานิค

ปีนี้มีภาพยนตร์ 3 มิติที่กลับมาเป็นที่ฮือฮากันอีกครั้ง คือเรื่องไททานิค ซึ่งเป็น ภาพยนตร์ที่เคยฉายมาก่อนแล้วหลายสิบปีก่อน … [Read More...]

ครอบครัวจำเป็นต้องสำแดงรักแท้ของพระเจ้าแก่สังคม ตอนที่ 1

1. สามีภรรยาควรตั้งใจอยู่ด้วยกัน ไม่มีคำว่า ‘เลิก’ ความรักเกิดขึ้นได้โดยอาศัยเวลาที่ยาวนาน เกิดความเข้าใจ … [Read More...]

ความสำร็จที่ 5 คือ บุตรต้องเชื่อฟังและรักบิดามารดา

อฟ 6:1-2 "ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทำอย่างนั้นเป็นการถูก จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า … [Read More...]

รู้จักโครงการ James7 Project และ www.james7.info

โครงการ James7 Project เป็นพันธกิจหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาร่วมกับ RMC และมูลนิธิพันธกิจแม่น้ำ จุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อ 1. … [Read More...]

ความสำเร็จด้านที่ 4 คือ ท่านตระหนักว่าลูกเป็นมรดกจากพระเจ้าและควรคืนพระเจ้า

สดด 127: 3 "นี่แน่ะ บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้า ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล" ก) ควรดูแลลูกเหมือนนางฮันนา 1 ซมอ 1:20 … [Read More...]

ความสำเร็จด้านที่ 3 คือ ให้ครอบครัวควรตั้งเป้ารับใช้พระเจ้า

โยชูวา 24:15 "และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด … [Read More...]

Powered by www.477internet.com