การฟังเสียงพระเจ้า ตอน 5 ทุกวันพระเจ้าต้องการคุยกับเรา

Posted by on July 15, 2011 in บทความ-ทุกหมวด, พระวิญญาณฯ พระสิริ ความสนิทสนม | 0 comments

ทุกวัน การดำเนินชีวิตที่ปกติพระเจ้าทรงสอนเราจากสิ่งที่ทำด้วยเช่นกัน

ผมไปออกกำลังกายประจำครับ สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนผม จากการออกกำลังกายคือ ความเจ็บ ปวดของร่างกาย มันยิ่งทำให้เราแข็งแรง  …ทำไมละ?  เพราะวันแรกที่ผมเริ่มออกกำลังกาย มันปวดตามร่างกาย เพราะรู้สึกมันถูกยืดตัว  หลังจากที่อยู่อย่างสบายเหมือนเดิมมาตลอด จนผมมาออกกำลังกายสม่ำเสมอ เทรนเนอร์ก็เพิ่มน้ำหนักของ เครื่องเล่นออกกำลังกาย ให้มีน้ำหนักๆขึ่นตามลำดับ ร่างกายก็เริ่มเจ็บปวด หลังจากฝึกเสร็จผมกลับบ้าน พร้อมความเจ็บปวดใหม่อีกแล้ว แต่ไม่มากเท่าครั้งแรกที่เล่น แต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่า เดี๋ยวนี้ร่างกายผมแข็งแรง และ มีกล้ามเนื้อใหม่เกิดขึ้น อีกทั้ง ผมนอนหลับสบาย

ผมเพิ่งมาสังเกตว่า เดี๋ยวนี้ผมสามารถยกน้ำหนักได้ ในเครื่องที่เคยยกไม่ได้ในอดีต ก็ยังงงว่า ผมทำได้อย่างไร อีกทั้ง ทำไห้ผมอดทนขึ้น มันก็เหมือน ชีวิตของเรา ที่ต้องปล้ำสู้ หรืออดทน ต่อปัญหาบางอย่าง เมื่อเรา ต่อสู้อดทน ฝืนมันได้ ต่อไป เราก็จะสู้อดทนเรื่องที่หนักกว่าได้ และไม่เจ็บปวดเท่าครั้งแรกๆ

นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ขณะที่ผมพิจราณาและอธิษฐานส่วนตัว ในบทเรียนการออกกำลังกายครับ ดังนั้น การออกกำลังกายเป็นประจำ การมีวินัยฝ่ายวิญญาณก็จะทำให้ท่านเจริญเติบโตขึ่นได้เช่นกันทุกวัน การดำเนินชีวิตที่ปกติพระเจ้าทรงสอนเราจากสิ่งที่ทำด้วยเช่นกัน

ผมไปออกกำลังกายประจำครับ สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนผม จากการออกกำลังกายคือ ความเจ็บ ปวดของร่างกาย มันยิ่งทำให้เราแข็งแรง  …ทำไมละ?  เพราะวันแรกที่ผมเริ่มออกกำลังกาย มันปวดตามร่างกาย เพราะรู้สึกมันถูกยืดตัว  หลังจากที่อยู่อย่างสบายเหมือนเดิมมาตลอด จนผมมาออกกำลังกายสม่ำเสมอ เทรนเนอร์ก็เพิ่มน้ำหนักของ เครื่องเล่นออกกำลังกาย ให้มีน้ำหนักๆขึ่นตามลำดับ ร่างกายก็เริ่มเจ็บปวด หลังจากฝึกเสร็จผมกลับบ้าน พร้อมความเจ็บปวดใหม่อีกแล้ว แต่ไม่มากเท่าครั้งแรกที่เล่น แต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่า เดี๋ยวนี้ร่างกายผมแข็งแรง และ มีกล้ามเนื้อใหม่เกิดขึ้น อีกทั้ง ผมนอนหลับสบาย

ผมเพิ่งมาสังเกตว่า เดี๋ยวนี้ผมสามารถยกน้ำหนักได้ ในเครื่องที่เคยยกไม่ได้ในอดีต ก็ยังงงว่า ผมทำได้อย่างไร อีกทั้ง ทำไห้ผมอดทนขึ้น มันก็เหมือน ชีวิตของเรา ที่ต้องปล้ำสู้ หรืออดทน ต่อปัญหาบางอย่าง เมื่อเรา ต่อสู้อดทน ฝืนมันได้ ต่อไป เราก็จะสู้อดทนเรื่องที่หนักกว่าได้ และไม่เจ็บปวดเท่าครั้งแรกๆ

นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ขณะที่ผมพิจราณาและอธิษฐานส่วนตัว ในบทเรียนการออกกำลังกายครับ ดังนั้น การออกกำลังกายเป็นประจำ การมีวินัยฝ่ายวิญญาณก็จะทำให้ท่านเจริญเติบโตขึ่นได้เช่นกัน

เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุล