การฟังเสียงพระเจ้า ตอน 6 ทำไมบางคนพระเจ้าตรัสผ่านความฝันไม่ได้

Posted by on July 16, 2011 in บทความ-ทุกหมวด, พระวิญญาณฯ พระสิริ ความสนิทสนม | 0 comments

ทางนิมิตรเกิดขึ่นยามตื่น และรู้สึกตัว   เช่น ภาพขณะหลับตา หรือ เปิดตา หรือ ขณะนอนหลับ ที่เตือนเรา

ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านอธิษฐาน ควรมีเวลาทีนิ่ง สงบ รอฟังเสียงของพระเจ้า และรับการสำแดงจากพระองค์

ส่วนการฟังเสียงพระเจ้าผ่าน ทางความฝัน คือ เมื่อเรานอนหลับ พระเจ้าตรัสกับเรา ขณะนอน หลับ  เมื่อนั้น ท่านจะไม่รู้สึกตัวแต่จิตใต้สำนึกของท่านทำงาน   เพราะเป็นไปได้ ขณะจิตสำนึกท่านทำงาน ยามตื่น ท่านอาจยุ่ง คิดมาก ไม่มีเวลา ฟังเสียง หรือ วุ่นวายมากมาย พระเจ้าจึงต้องรอท่านหลับสนิทก่อนครับ แล้วมาคุย มาสอนท่าน  แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่า ไม่ใช่ทุกฝันมาจากพระเจ้า เป็นไปได้ ที่ทุกคนฝันทุกคน แต่บางฝัน มาจากพระเจ้า ขอให้สังเกตุและบันทีก ค่อยเรียน ต่อไป เพราะบางคน ฝันเฟื่อง เพราะแรงปราถนา ก็ไม่ใช่แล้วครับ

ในพระคัมภีร์ พระเจ้า ตรัสผ่านความฝันบ่อยมาก เช่น ตรัสกับฟาโร์ห์ โยเซพ ดาเนียล  เราก็ควรสังเกตดู หากฝันนั้นไม่ดีก็อธิษฐาน ปกป้อง ตัดความสัมพันธิ์ ประกาศยกเลิก  พวกเราต่างกับความเชื่ออื่น เพราะพวกเรารับความฝันเพื่อแก้ไขครับหากว่าเป็นลบ แต่ถ้าเป็นบวกก็เก็บไว้ในใจ และขอพระเจ้าทรงนำต่อไป

พูดถึงเรื่อง ฝัน บางคน ก่อนนอน ดูหนังจีนฆ่าฟัน กัน หนังฝรั่ง ที่มีภาพ ไม่สมควรหรือ ก่อนนอนฟังเพลง ที่พูดถึงเริ่อง ความเจ็บปวด ทุกอย่างมันฝังในสมองของเรา ครับ อยากหนุนใจให้ก่อนนอน ลองฟัง เพลง คริสเตียน บรรเลง หรือเพลงอีกประเภทหนึ่ง คือเพลงที่แช่ในการทรงสถิต

สำหรับผมได้แนะนำหลายคน เหมือนตอนเด็กๆ ก่อนนอน คุณพ่อ คุณแม่ จะกล่อมเรา เอ เอ้ นอนซะลูก แม่รักลูกนะ (แปลกส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินพ่อพูด) ผมอยากแนะนำซีดีชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นซีดีทางศูนย์พันธกิจแม่น้ำ(RMC) ได้ ทำขึ่นมา เป็นภาษาไทย ที่เป็นเพลงบรรเลงเบาๆ และมีเสียง พูดจากหัวใจพระบิดา กล่อมเรา รักเรา ชื่อ ซีดี จดหมายรักจากพ่อ มีทั้งไทยอังกฤษ  หรือชื่อ Soking(แปลว่า แช่ในการทรงสถิต เป็นสำนวนนะครับ)เอา คำพูดดีๆเพลงดีๆ ที่พระเจ้าพูดกล่อมเราดีกว่า

 ทางนิมิตรเกิดขึ่นยามตื่น และรู้สึกตัว   เช่น ภาพขณะหลับตา หรือ เปิดตา หรือ ขณะนอนหลับ ที่เตือนเรา

ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านอธิษฐาน ควรมีเวลาทีนิ่ง สงบ รอฟังเสียงของพระเจ้า และรับการสำแดงจากพระองค์

ส่วนการฟังเสียงพระเจ้าผ่าน ทางความฝัน คือ เมื่อเรานอนหลับ พระเจ้าตรัสกับเรา ขณะนอน หลับ  เมื่อนั้น ท่านจะไม่รู้สึกตัวแต่จิตใต้สำนึกของท่านทำงาน   เพราะเป็นไปได้ ขณะจิตสำนึกท่านทำงาน ยามตื่น ท่านอาจยุ่ง คิดมาก ไม่มีเวลา ฟังเสียง หรือ วุ่นวายมากมาย พระเจ้าจึงต้องรอท่านหลับสนิทก่อนครับ แล้วมาคุย มาสอนท่าน  แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่า ไม่ใช่ทุกฝันมาจากพระเจ้า เป็นไปได้ ที่ทุกคนฝันทุกคน แต่บางฝัน มาจากพระเจ้า ขอให้สังเกตุและบันทีก ค่อยเรียน ต่อไป เพราะบางคน ฝันเฟื่อง เพราะแรงปราถนา ก็ไม่ใช่แล้วครับ

ในพระคัมภีร์ พระเจ้า ตรัสผ่านความฝันบ่อยมาก เช่น ตรัสกับฟาโร์ห์ โยเซพ ดาเนียล  เราก็ควรสังเกตดู หากฝันนั้นไม่ดีก็อธิษฐาน ปกป้อง ตัดความสัมพันธิ์ ประกาศยกเลิก  พวกเราต่างกับความเชื่ออื่น เพราะพวกเรารับความฝันเพื่อแก้ไขครับหากว่าเป็นลบ แต่ถ้าเป็นบวกก็เก็บไว้ในใจ และขอพระเจ้าทรงนำต่อไป

พูดถึงเรื่อง ฝัน บางคน ก่อนนอน ดูหนังจีนฆ่าฟัน กัน หนังฝรั่ง ที่มีภาพ ไม่สมควรหรือ ก่อนนอนฟังเพลง ที่พูดถึงเริ่อง ความเจ็บปวด ทุกอย่างมันฝังในสมองของเรา ครับ อยากหนุนใจให้ก่อนนอน ลองฟัง เพลง คริสเตียน บรรเลง หรือเพลงอีกประเภทหนึ่ง คือเพลงที่แช่ในการทรงสถิต

สำหรับผมได้แนะนำหลายคน เหมือนตอนเด็กๆ ก่อนนอน คุณพ่อ คุณแม่ จะกล่อมเรา เอ เอ้ นอนซะลูก แม่รักลูกนะ (แปลกส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินพ่อพูด) ผมอยากแนะนำซีดีชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นซีดีทางศูนย์พันธกิจแม่น้ำ(RMC) ได้ ทำขึ่นมา เป็นภาษาไทย ที่เป็นเพลงบรรเลงเบาๆ และมีเสียง พูดจากหัวใจพระบิดา กล่อมเรา รักเรา ชื่อ ซีดี จดหมายรักจากพ่อ มีทั้งไทยอังกฤษ  หรือชื่อ Soking(แปลว่า แช่ในการทรงสถิต เป็นสำนวนนะครับ)เอา คำพูดดีๆเพลงดีๆ ที่พระเจ้าพูดกล่อมเราดีกว่า

 

เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุล