การเยียวยาด้วยดนตรี ตอนที่ 5 วิธีการแช่ในการทรงสถิต SOAKING PRAYER

Posted by on June 15, 2011 in การบำบัดเยียวยา, การเยียวยาด้วยดนตรี, บทความ-ทุกหมวด | 0 comments

วิธีการก็คือท่านอนลงหรือนั่งท่าเอนกายสบายๆ ที่ใดก็ได้ เช่น ที่ทำงาน ตรงโต๊ะทำงาน หรือที่บ้าน ที่นอน โซฟาร์ เงียบๆ ไม่มีสิ่งใครบกวน ควรปิดมือถือ ทีวี ไม่ท่านขนมขบเคี้ยว หรือทำอะไรที่ขัดต่อสมาธิของท่าน และนอนเอนกาย แช่ฟังเสียงเพลง อยู่ในเสียงเพลง สงบ และฟัง ส่วนเวลาที่ใช้อย่างน้อยสัก 15 นาที และขณะนั้นท่านไม่ต้องอธิษฐานภาวนาใดๆทั้งสิ้น ให้ฟังอย่างเดียวครับ หรือนั่งฟังหลังอาหารเที่ยงที่โต๊ะทานท่าสบายๆ นี่เป็นการพักผ่อนฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่ง

แท้จริงการเขียนบทความไม่ได้อยากจะทำอาชีพหรือขายของนะครับ แต่เพราะผมไม่อยากเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วไม่มีอุปกรณ์ให้ เหมือนสอนให้ทายาแต่ไม่บอกว่าต้องใช้ยาอะไร ไม่มียาให้ซื้อ หรือไม่บอกว่าจะไปซื้อที่ไหน พอดีมีกลุ่มพันธกิจคริสเตียนที่จำหน่าย สินค้าแปลกของคริสเตียนที่หายาก ท่านลองติดต่อกลุ่มนี้นะครับ มีแน่นอน เพราะพี่น้องที่ทำร้านเล็กๆ นี้มีเป้าหมาย คือ จำหน่ายสินค้าคริสเตียนที่เกี่ยวกับการเจิม การเยียวยา ท่านสั่งซื้อได้ ติดต่อได้

เท่าที่รู้คือมีชุด The Father Love เป็นภาษาอังกฤษ
หัวใจพระบิดา ภาษาไทย (ผลิตโดยทางกลุ่มRMC)
เพลงสดุดี ร้องโดย Steve Schneiders (แสดงสด)
ดูที่แถบ ‘วิธีสั่งซื้อ’

ท่านสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ Soaking เพิ่มเติมได้ที่ บทความ ‘การท่วมท้นในพระวิญญาณ (Soaking)’

Picture’s source: http://thumbpeople.org/soaking-music-brings-peace-and-balance-to-your-life.htmlวิธีการก็คือท่านอนลงหรือนั่งท่าเอนกายสบายๆ ที่ใดก็ได้ เช่น ที่ทำงาน ตรงโต๊ะทำงาน หรือที่บ้าน ที่นอน โซฟาร์ เงียบๆ ไม่มีสิ่งใครบกวน ควรปิดมือถือ ทีวี ไม่ท่านขนมขบเคี้ยว หรือทำอะไรที่ขัดต่อสมาธิของท่าน และนอนเอนกาย แช่ฟังเสียงเพลง อยู่ในเสียงเพลง สงบ และฟัง ส่วนเวลาที่ใช้อย่างน้อยสัก 15 นาที และขณะนั้นท่านไม่ต้องอธิษฐานภาวนาใดๆทั้งสิ้น ให้ฟังอย่างเดียวครับ หรือนั่งฟังหลังอาหารเที่ยงที่โต๊ะทานท่าสบายๆ นี่เป็นการพักผ่อนฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่ง

แท้จริงการเขียนบทความไม่ได้อยากจะทำอาชีพหรือขายของนะครับ แต่เพราะผมไม่อยากเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วไม่มีอุปกรณ์ให้ เหมือนสอนให้ทายาแต่ไม่บอกว่าต้องใช้ยาอะไร ไม่มียาให้ซื้อ หรือไม่บอกว่าจะไปซื้อที่ไหน พอดีมีกลุ่มพันธกิจคริสเตียนที่จำหน่าย สินค้าแปลกของคริสเตียนที่หายาก ท่านลองติดต่อกลุ่มนี้นะครับ มีแน่นอน เพราะพี่น้องที่ทำร้านเล็กๆ นี้มีเป้าหมาย คือ จำหน่ายสินค้าคริสเตียนที่เกี่ยวกับการเจิม การเยียวยา ท่านสั่งซื้อได้ ติดต่อได้

เท่าที่รู้คือมีชุด The Father Love เป็นภาษาอังกฤษ
หัวใจพระบิดา ภาษาไทย (ผลิตโดยทางกลุ่มRMC)
เพลงสดุดี ร้องโดย Steve Schneiders (แสดงสด)
ดูที่แถบ ‘วิธีสั่งซื้อ’

ท่านสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ Soaking เพิ่มเติมได้ที่ บทความ ‘การท่วมท้นในพระวิญญาณ (Soaking)’

เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุล

Picture’s source: http://thumbpeople.org/soaking-music-brings-peace-and-balance-to-your-life.html