การเยียวยาด้วยดนตรี ตอนที่ 4 เพลงที่แช่ในการทรงสถิตและนำการเยียวยา

Posted by on June 15, 2011 in การบำบัดเยียวยา, การเยียวยาด้วยดนตรี, บทความ-ทุกหมวด | 0 comments

Soaking คืออะไร
การ Soaking ก็เหมือนกับการแช่ จุ่มในน้ำให้มิด หรืออีกภาพหนึ่งคือเหมือนกับคนจีนสมัยก่อน เมื่อจะซักผ้า ท่านเอาผ้าต้มกับสบู่จนร้อนแล้วทิ้งค้างคืนไว้จนรุ่งเช้า จนน้ำสบู่เย็นและผ้าขี้ริ้วนั้นก็สะอาดอย่างประหลาด เพราะผลจากการที่ความร้อนกับสบู่ที่ทำปฏิกริยากันหลายชั่วโมง และรอจนกว่าจะเย็นนั่นแหละครับ คือความหมายของคำว่า Soaking เปรียบเราถูกแช่ในบรรยากาศในการทรงสถิตในเสียงเพลงแห่งความรัก ฤทธิ์อำนาจแห่งความรัก การเยียวยาเข้ามา ทำงานในจิตใจ วิญญาณ และอารมณ์ของเรา แช่มากเท่าที่จะมากได้และจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหัวใจของเรา โดยมีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลอ้างอิง การอยู่ แช่ในการทรงสถิต ที่ต่างกับการพยายามปล้ำสู้เอาชนะ ทั้งๆที่เราอ่อนแรงไม่มีกำลัง เป็นการรับความรัก การรักษา ผ่านเสียงเพลงอย่างเดียว ทำได้ทุกที่และทำเองได้ มีพระคัมภีร์อ้างอิง เช่น

สดุดี 23: 1-3 “ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ “
สดุดี 131: 2 “จิตใจของข้าพระองค์ สงบอยู่ภายในข้าพระองค์“
สดุดี 4: 4 “จงคำนึงในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่”

สำหรับผมเพลง Soaking เป็นเพลงที่ดีที่สุด ผมคิดและเข้าใจและมีประสบการณ์ว่า ควรเป็นเพลงที่พระเจ้าคุยกับเรา รักเรา เยียวยา มีแผนการที่ดีสำหรับเรา มันต่างกับเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือ เราพยายาม ร้อง คุยกับพระเจ้า พูดถึงพระองค์ แต่หากท่านหาไม่ได้ก็สามารถ หาเพลงบรรเลง ซึ้งๆไ พเราะ หรือ เพลงที่ท่านชอบมาฟังแทนก็ได้ครับ

ความพิเศษและความแตกต่างของ เพลงแช่ในการทรงสถิต (Soaking) มีหลายกลุ่มที่เชื่อแนวนี้ เขามักจะ เรียกว่า เพลง ‘หัวใจพระบิดา’ เนื้อเพลงจะเป็นลักษณะเนื้อหาที่พระเจ้าพูด บรรยายความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา ซึ่งมีน้อยแต่ผมพอจะแนะนำได้ เช่น เพลงของ Terry Macalmon ชุด My Belove Be Still And Know หรือชุดที่นิยมโดยการนำเข้ามาของกลุ่มนักศึกษาที่ไปเรียนเกี่ยวกับการเยียวยาจากต่างประเทศ และได้รับเป็นของกำนัลของขวัญ หรือใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ในการทำงานด้านเยียวยา เช่นชุด The Father Love ผมมีชุดหนึ่ง และอีกทั้งท่านสามารถโหลดทางอินเตอร์เน็ตเองได้ แต่เป็นภาษาอังกฤษอาจฟังยากสำหรับผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจความหมาย

แต่อย่างไรกลุ่มพันธกิจแม่น้ำ RMC ก็ได้ผลิตขึ้นมา ในการทำพันธกิจเยียวยา ในกลุ่มเป็นภาษาไทยขึ้นมา หากท่านสนใจลองติดต่อดูนะครับ และอีกแนวหนึ่งคือการฟังเพลงจากพระธรรมสดุดี เป็นบทๆ ไม่มีตัดต่อหรือ เพิ่มเติมเนื้อหา ร้องเป็นเพลงที่บรรยายความดี ความรักของพระเจ้า จากพระธรรมสดุดีสดๆเลยครับ ของ Steve Schneiders ชุดนี้เป็นการแสดงสดของเขา นักดนตรีชาวยิวเชื้อสายเลวีคนนี้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นโรคเกี่ยวกับทางจิต สิบกว่าปีหลังจากนั้นเขาหายและได้นำเพลงสดุดีเหล่านี้มาใส่ทำนอง เวลาเราฟังก็นั่ง หรือนอนฟังตามสบายตามแต่สะดวก แต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ หากท่านต้องการ อยากจะมีเป็นสมบัติส่วนตัว ติดต่อได้ตามที่ แถบ ‘วิธีการสั่งซื้อ’

Picture’s source: http://www.soaking-music.com/soaking-music-calms-fears/

อันนี้แถมให้ครับ ประวัติของ ไซด์ของ Steve Schneiders (www.stevekerstin.com)Soaking คืออะไร
การ Soaking ก็เหมือนกับการแช่ จุ่มในน้ำให้มิด หรืออีกภาพหนึ่งคือเหมือนกับคนจีนสมัยก่อน เมื่อจะซักผ้า ท่านเอาผ้าต้มกับสบู่จนร้อนแล้วทิ้งค้างคืนไว้จนรุ่งเช้า จนน้ำสบู่เย็นและผ้าขี้ริ้วนั้นก็สะอาดอย่างประหลาด เพราะผลจากการที่ความร้อนกับสบู่ที่ทำปฏิกริยากันหลายชั่วโมง และรอจนกว่าจะเย็นนั่นแหละครับ คือความหมายของคำว่า Soaking เปรียบเราถูกแช่ในบรรยากาศในการทรงสถิตในเสียงเพลงแห่งความรัก ฤทธิ์อำนาจแห่งความรัก การเยียวยาเข้ามา ทำงานในจิตใจ วิญญาณ และอารมณ์ของเรา แช่มากเท่าที่จะมากได้และจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหัวใจของเรา โดยมีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลอ้างอิง การอยู่ แช่ในการทรงสถิต ที่ต่างกับการพยายามปล้ำสู้เอาชนะ ทั้งๆที่เราอ่อนแรงไม่มีกำลัง เป็นการรับความรัก การรักษา ผ่านเสียงเพลงอย่างเดียว ทำได้ทุกที่และทำเองได้ มีพระคัมภีร์อ้างอิง เช่น

สดุดี 23: 1-3 “ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ “
สดุดี 131: 2 “จิตใจของข้าพระองค์ สงบอยู่ภายในข้าพระองค์“
สดุดี 4: 4 “จงคำนึงในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่”

สำหรับผมเพลง Soaking เป็นเพลงที่ดีที่สุด ผมคิดและเข้าใจและมีประสบการณ์ว่า ควรเป็นเพลงที่พระเจ้าคุยกับเรา รักเรา เยียวยา มีแผนการที่ดีสำหรับเรา มันต่างกับเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือ เราพยายาม ร้อง คุยกับพระเจ้า พูดถึงพระองค์ แต่หากท่านหาไม่ได้ก็สามารถ หาเพลงบรรเลง ซึ้งๆไ พเราะ หรือ เพลงที่ท่านชอบมาฟังแทนก็ได้ครับ

ความพิเศษและความแตกต่างของ เพลงแช่ในการทรงสถิต (Soaking) มีหลายกลุ่มที่เชื่อแนวนี้ เขามักจะ เรียกว่า เพลง ‘หัวใจพระบิดา’ เนื้อเพลงจะเป็นลักษณะเนื้อหาที่พระเจ้าพูด บรรยายความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา ซึ่งมีน้อยแต่ผมพอจะแนะนำได้ เช่น เพลงของ Terry Macalmon ชุด My Belove Be Still And Know หรือชุดที่นิยมโดยการนำเข้ามาของกลุ่มนักศึกษาที่ไปเรียนเกี่ยวกับการเยียวยาจากต่างประเทศ และได้รับเป็นของกำนัลของขวัญ หรือใช้เป็นสื่ออุปกรณ์ในการทำงานด้านเยียวยา เช่นชุด The Father Love ผมมีชุดหนึ่ง และอีกทั้งท่านสามารถโหลดทางอินเตอร์เน็ตเองได้ แต่เป็นภาษาอังกฤษอาจฟังยากสำหรับผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจความหมาย

แต่อย่างไรกลุ่มพันธกิจแม่น้ำ RMC ก็ได้ผลิตขึ้นมา ในการทำพันธกิจเยียวยา ในกลุ่มเป็นภาษาไทยขึ้นมา หากท่านสนใจลองติดต่อดูนะครับ และอีกแนวหนึ่งคือการฟังเพลงจากพระธรรมสดุดี เป็นบทๆ ไม่มีตัดต่อหรือ เพิ่มเติมเนื้อหา ร้องเป็นเพลงที่บรรยายความดี ความรักของพระเจ้า จากพระธรรมสดุดีสดๆเลยครับ ของ Steve Schneiders ชุดนี้เป็นการแสดงสดของเขา นักดนตรีชาวยิวเชื้อสายเลวีคนนี้ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นโรคเกี่ยวกับทางจิต สิบกว่าปีหลังจากนั้นเขาหายและได้นำเพลงสดุดีเหล่านี้มาใส่ทำนอง เวลาเราฟังก็นั่ง หรือนอนฟังตามสบายตามแต่สะดวก แต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ หากท่านต้องการ อยากจะมีเป็นสมบัติส่วนตัว ติดต่อได้ตามที่ แถบ ‘วิธีการสั่งซื้อ’

เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุล

Picture’s source: http://www.soaking-music.com/soaking-music-calms-fears/

อันนี้แถมให้ครับ ประวัติของ ไซด์ของ Steve Schneiders (www.stevekerstin.com)