ครอบครัวจำเป็นต้องสำแดงรักแท้ของพระเจ้าแก่สังคม ตอนที่ 1

Posted by on May 1, 2012 in ความรักและการเลือกคู่ครอง, บทความ-ทุกหมวด | Comments Off on ครอบครัวจำเป็นต้องสำแดงรักแท้ของพระเจ้าแก่สังคม ตอนที่ 1

1. สามีภรรยาควรตั้งใจอยู่ด้วยกัน ไม่มีคำว่า ‘เลิก’ ความรักเกิดขึ้นได้โดยอาศัยเวลาที่ยาวนาน เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งยอมรับข้อผิดพลาดกันและกันได้

2 ความรักที่แท้จริงจะสงบเงียบ ปลอดโปร่ง สามารถพึ่งพาได้ ยกย่อง อิ่ม ปิติสมบูรณ์เมื่ออยู่ด้วยกัน        และมิใช่อารมณ์หวือหวา

ข้อคิด ทำไมสามีหรือภรรยาปล่อยอารมณ์ระเบิดใส่กัน ไม่ใช่เขาไม่รัก แต่เพราะเขาเชื่อว่าคุณจะยกโทษให้ หากทำกับคนอื่นโดนติหนิหรือทำร้ายแน่ แต่กลับกันหลายคู่กับตอบโต้ เรื่องจึงใหญ่โต

3 ความรักที่แท้จริง คือ การมองดูอีกฝ่ายได้อย่างชัดแจ้งและตระหนักว่าทั้งสองมีข้อดีข้อเสียและยอมรับข้อผิดพลาดของกันและกันได้

4 ความรักแท้ คือ การร่วมทุกข์ด้วยกัน แต่การหลงเป็นเพียงการร่วมสุขด้วยกันเท่านั้น

พิสูจน์รักแท้ได้อย่างไร?

  • รักแท้เป็นความรักที่เสริมสร้างและเป็นพลัง โรม.8:37 แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย
  • รักแท้คือรางวัลที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา ฉะนั้นจงมอบรางวัล คำชม เวลาพักผ่อนให้ครอบครัว
  • รักแท้คือการอดทนนาน (อฟ.4:2 คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพ อดกลั้นไว้นาน และอดทนต่อกันและกันด้วยความรัก) หากถามว่า ภรรยาหรือลูกทำผิดต่อคุณกี่ครั้ง ควรตอบว่าไม่มีเลย เพราะ 1 ปต. 4:8 กล่าวว่า ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็จงรักซึ่งกันและกันให้มาก ด้วยว่าความรักก็ปกปิดความผิดไว้มากหลาย หากคุณทนไม่ได้ หมายความว่าความรักของคุณอ่อนแอลงแล้ว แต่เราสามารถกลับใจใหม่ได้ เราสามารถอธิษฐานสารภาพ ให้อภัย ยกโทษที่ความรักของคุณน้อยลง
  • รักแท้คือการให้อภัยจะเป็นการช่วยให้กลับสู่สภาพดี (2คร.2:8 ดังนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่)
  • รักแท้คือการควบคุมเสรีภาพ เรามีชีวิตเพื่อผู้อื่นไม่ใช่ตัวเราเอง (กท. 5:13 พี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรักเถิด)