ซีดี ลำดับเหตุการณ์ชีวิตพระเยซู

Posted by on December 2, 2012 in ประชาสัมพันธ์ | 0 comments

เนื้อหา : ลำดับเหตุการณ์คำสอนชีวิพระเยซูจากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และ ยอห์น เป็นการสอนตั้งแต่พระเยซูเกิด พระราชกิจของพระองค์ จะถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

สอนโดย :  อาจารย์เจริญ ยธิกุล

ความยาว : 64 ชั่วโมง

ราคา : 1,800 บาท

สั่งซื้อได้ที่ : james7.rmc@gmail.com

ชำระเงินผ่านบัญชี ชื่อบัญชี เจริญ ยธิกุล และ อรชนก หวังดีศิริสกุล ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา เลขที่บัญชี 604-2-3444-76

หมายเหตุ : โอนแล้ว SMS ถึง 084-690-5735 หรือ ส่ง email มาที่  james7.rmc@gmail.com