ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของ การบรรยาย เดินตามโลกพันธสัญญาเดิม

Posted by on October 4, 2012 in ประชาสัมพันธ์ | 0 comments

พิเศษ  ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของ การบรรยาย
เดินตามโลกพันธสัญญาเดิม  ตามลำดับเหตุการณ์ ตั้งแต่ปฐมกาล – เอสเธอร์
รวมทั้งหมด 70 ชั่วโมง ปกติ ใช้ซีดี 70แผ่นๆละ 100 บาท  70×100= 7000 (เจ็ดพันบาท)

ลดราคา แปลงไฟล์ในรูปแบบMP3 สำหรับฟังในมือถือและในรถ ในซีดีอัดแน่น 7แผ่นพกพาง่าย
จำหน่ายราคา 2700 บาท  (ลดไปถึง4300บาท)

ติดต่อ james7.rmcbkk@gmail.com
โทร 081-494-9123 หรือ 084-690-5735