ประวัติ อ.เจริญ ยธิกุล คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ และมูลนิธิพันธกิจแม่น้ำ

Posted by on August 2, 2012 in บทความ-ทุกหมวด | 1 comment

ประวัติ อ.เจริญ ยธิกุล

อาจารย์ เจริญ ยธิกุล  ท่านสำเร็จจากสถาบัน พระคริสธรรม กรุงเทพฯ BBS และหลังจากนั้นได้รับใช้พระเจ้า ที่คริสตจักรใจสมาน กรุงเทพฯ นานมากกว่า10 ปี  พระเจ้าทรงนำท่านได้อบรมต่อ ด้าน การ ฟังเสียงพระเจ้า การอธิษฐานด้วยการบำบัดเยียวยา และการเผยวจนะ การใช้ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่สถาบัน Nehemiah Ministry แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา กับวิทยากรหลายท่าน เช่น แรนดี้ คลาร์ค (Randy Clark) บิล จอห์นสัน (Bill Johnson) บ็อบบี้ คอนเนอร์ Bobby Corner ไมเคิล เอลลิส (Michael Ellis)และ จอห์น พอลล่า แซนด์ฟอร์ด (John Paula Sandford) ผู้ก่อตั้ง Elijah House และ Henry Mavada

ปัจจุบัน อ.เจริญ เป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม ในกรุงเทพฯและทุกภาคในประเทศไทย เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน และรับใช้ตามการทรงเรียก ของพระเจ้า

ประวัติคริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ และมูลนิธิพันธกิจแม่น้ำ

      ในปี 2005  พระเจ้าทรงนำ อาจารย์เจริญและครอบครัวแสวงหาพระเจ้า และกลุ่มผู้ที่มีค่านิยมเดียวกันในเรื่องการฟังเสียงพระเจ้า การอธิษฐานด้วยการเยียวยา และการเผยวจนะก็ได้ก่อตัวขึ้น พวกเราเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีโอกาสเดินทางไปสอน อบรม ในจังหวัดต่างๆ ทั้งวันธรรมดาและวันอาทิตย์ จนต่อมาก็มีผู้ที่มีค่านิยมเดียวกับเรามาร่วมกลุ่มมากขึ้น บวกกับมีผู้กลับใจใหม่มาเชื่อผ่านกลุ่มของเรา ทำให้กลุ่มขยายมากยิ่งขึ่น อีกทั้งพระเจ้าได้ทรงนำให้พวกเราเริ่มพันธกิจเกี่ยวกับสถานีวิทยุออนไลน์ การนมัสการด้วยการทรงสถิตและการเปิดศูนย์แม่น้ำแห่งชีวิต (RMC Soaking Center)  เพื่อเป็นพระพรสำหรับผู้ที่ต้องการพักสงบ ฟังเสียงพระเจ้า และรับการอบรมด้านการเยียวยา ปกป้องและช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการอธิษฐาน

      จนปี 2012  พวกเราจึงตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูผู้เชื่อ สร้างสาวกให้ประกาศพระกิตติคุณและปลดปล่อยเยียวยาได้ เราจึงได้เริ่มก่อตั้งเป็นคริสตจักร  รวมไปถึงมูลนิธิ
พันธกิจแม่น้ำขึ้นมา

      ขอขอบคุณ เพื่อนผู้รับใช้และคริสตจักรต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนพวกเราและหวังว่าพวกเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ปรนนิบัติท่านทุกคน ทุกองค์กรและนำคนมาสู่พระเจ้าครับ 

1 Comment

  1. วันนี้ได้ฟังคำสอนของอ.เจริญเป็นครั้งแรกรู้สึกประทับใจมากครับ(เรื่องการเจิม) ขณะฟังรู้สึกได้ถึงการทรงสถิตและเป็นความสุขที่แท้จริงอย่างที่ไม่เคยเกิดมานานแล้ว
    ขอบคุณพระเจ้าที่หนุนใจให้เลือกฟังคำสอนของอาจารย์เจริญครับ