เกี่ยวกับเรา

 

Chareon Yathikul

 

Pastor Chreon Yathikul went to Altanta, US, to learn about inner healing and prophecy at Nehamiah Ministry where Randy Clark, Bill Johnson, Bobby Corner, Michael Ellis and John Paula Sandford (founder of Elijah house) were the instructors.

Pastor Chreon Yathikul is the leader and the founder of River Ministry Church (RMC). He is also a guest speaker teaching and training believers in Bangkok and every part of Thailand to listen to God’s voice, to do inner healing, to prophesy, to know their Spiritual gifts, to understand the basis of Christian life, and to serve God according to His calling and spiritual gifts.

 

อาจารย์เจริญ ยธิกุล

 

อาจารย์ เจริญ ยธิกุล ท่านได้รับเชิญไปทำการอบรมและสอนทั้งในองค์กรและคริสตจักรในการ ฟังเสียงพระเจ้า การอธิษฐานด้วยการบำบัดเยียวยา และการเผยวจนะ การใช้ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาจารย์ได้ไปศึกษาที่สถาบัน Nehemiah Ministry แอตแลนต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เรื่องการบำบัดเยียวยาและการเผยวจนะ กับวิทยากรหลายท่าน เช่น แรนดี้ คลาร์ค (Randy Clark) บิล จอห์นสัน (Bill Johnson) บ็อบบี้ คอนเนอร์ Bobby Corner ไมเคิล เอลลิส (Michael Ellis)และ จอห์น พอลล่า แซนด์ฟอร์ด (John Paula Sandford) ผู้ก่อตั้ง Elijah House

ปัจจุบัน อ.เจริญเป็นผู้นำกลุ่มพันธกิจคริสตจักรแม่น้ำ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม สัมนา อบรม ในกรุงเทพฯและทุกภาคในประเทศไทย เพื่อช่วยฝึกฝน และเข้าใจหลักการพื้นฐานในการดำเนินชีวิต จนถึงการรู้จักการทรงเรียกในของประทาน และรับใช้ตามการทรงเรียก ของพระเจ้า