รู้จักโครงการ James7 Project และ www.james7.info

โครงการ James7 Project เป็นพันธกิจหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาร่วมกับ RMC และมูลนิธิพันธกิจแม่น้ำ จุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อ

1. การถ่ายทอดสัญญาณภาพการนมัสการสด พร้อมการเทศนาสั่งสอนในเช้าวันอาทิตย์ และคำสอนในคืนวันศุกร์สำหรับผู้เชื่อในจังหวัดต่างๆที่ไม่มีกิจกรรมในคืนวันศุกร์ (งดถ่ายทอดศุกร์สุดท้ายของเดือน)
1.1 เพื่อพี่น้องที่พิการไม่สามารถเดินทางไปร่วมประชุมที่คริสตจักรได้ หรือผู้ที่ป่วยจากโรค ประจำตัวบางชนิด
1.2 เพื่อให้โอกาสผู้เชื่อบางท่านที่บาดเจ็บจากปัญหาบางด้านในจิตใจ หรือเหตุผลบางประการ และกำลังแสวงหาคริสตจักรที่จะเข้าไปร่วมในอนาคต
1.3  เพื่อผู้ที่ไม่เป็นคริสเตียนจะได้มีโอกาสเห็นและได้นมัสการพระเจ้าร่วมกับเรา และไปคริสตจักรใกล้บ้านหรือตามท้องถิ่นในอนาคต
1.4. เพื่อผู้เชื่อคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ ที่จะได้นมัสการพระเจ้าในภาษาไทยร่วมกับเราเพราะปัจจจุบันมีคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศมากกว่า5ประเทศ ร่วมนมัสการ  ผ่านทางวิทยุออนไลน์และการถ่ายทอดสัญญาณภาพกับเรา

2.เพื่อแจกจ่ายบทเรียนข้อคิดที่เขียนโดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล ให้แก่คริสตจักรหรือกลุ่มที่มีการประชุมที่ขาด บทเรียนที่เหมาะสมแก่กลุ่มและคริสตจักรในการสอนหรือเทศนา ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามพันธกิจของท่าน

3. เพื่อเป็นบทเรียนที่หนุนใจและนำไปเสริมสร้างเลี้ยงดูตัวต่อตัวระหว่างพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงหรือเป็นคำตอบสำหรับบางเรื่องที่ท่านต้องการคำตอบ

4. โครงการ E-learning เป็นการเรียนระบบหนึ่งที่มีเนื้อหาหลากหลายเรื่อง มีหลายหัวข้อหมวดหมู่ เช่น ชีวิตกับครอบครัว ชีวิตกับพระเจ้า ชีวิตกับการรับใช้ และการรักษาจิตวิญญาณของตัวเองและสังคม ที่สอนโดยหลากหลายวิทยกรที่มีความชำนาญด้านนั้นๆโดยตรง ซึ่งช่วยเหลือผู้เชื่อต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนา เนื่องจากสถานการณ์ในด้านครอบครัว ธุรกิจ อาชีพ การงาน จึงไม่มีโอกาส เข้ามาเรียนที่กรุงเทพได้ โครงการ E-learning จึงก่อกำเนิดมาเพื่อช่วยให้ท่านศึกษาได้สะดวกผ่านเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยโดยการฟังผ่านระบบมือถือและอุปกรณ์ต่างๆ และหากท่านลงทะเบียนเรียน ท่านสามารถฟังได้ไม่จำกัดจำนวนรอบและเรียนได้ทุกวิชาเพียงลงทะเบียนในครั้งเดียว ท่านสามารถเข้าชมได้ใน http://eduzone.gracezone.org/james-7-elearning/

5. วิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง  ทุกเช้า 09.00 น.- 10.00 น. สอนสดโดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ท่านจะได้ฟังข้อคิดจากการสอนพระวจนะพระเจ้าแบบง่ายๆประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จากพระคัมภีร์อย่างเป็นระบบ และข้อคิดในการดำเนินชีวิตเป็นระบบต่อเนื่อง พร้อมกับเหล่าพีเจที่มาให้ข้อคิดและเปิดเพลงเป็นเพื่อนและให้กำลังใจแก่ท่านทั้งสัปดาห์ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันโครงการ James7 Project ได้รับใช้ท่านโดยผ่านอาสาสมัครผู้ไม่ได้รับผลตอบแทน และไม่มีเจ้าหน้าที่เต็มเวลา รายได้จากการทำพันธกิจเหล่านี้ปัจจุบันได้จากการสมัครเรียน E-Learning และการขายซีดี เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการ ฝากท่านอธิษฐานเผื่ออาจารย์เจริญ ยธิกุล ในกำลังทรัพย์ กำลังกาย สติปัญญา และเหล่าอาสาสมัครในการรับใช้ในโครงการนี้ เพราะพวกเรากำลังปรนนิบัติกับกลุ่มชนที่เรามองไม่เห็นท่าน และท่านไม่เห็นพวกเรา แต่เพื่อแผ่นดินพระเจ้าที่ใกล้เข้ามา ให้สิ่งที่พวกเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะจะแพร่ออกไป โดยเราอาจไม่เห็นผลด้านปริมาณคนและทรัพย์กับพวกเรา แต่เมล็ดพันธุ์นั้นอาจ จะไปเกิดผลในคริสตจักรท้องถิ่น หรือคริสตจักรของท่านเองไม่วันหนึ่งก็วันใด เพราะสื่อทางเวปไซด์หรืออินเตอร์เน็ตนั้นครอบคลุมไปทั่วโลกทุกแห่งทุกตำบล เราถือว่าเราเป็นผู้หว่าน พระเจ้าอาจให้ท่านเป็นผู้เก็บเกี่ยว

ขอเชิญท่านเข้าเยี่ยมชม www.james7.info ครับ

ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกๆท่าน

อาจารย์ เจริญ ยธิกุล

ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ
ที่ปรีกษากิติมศักดิ์มูลนิธิพันธกิจแม่น้ำ