ซีดี ลำดับเหตุการณ์ชีวิตพระเยซู

เนื้อหา : ลำดับเหตุการณ์คำสอนชีวิพระเยซูจากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และ ยอห์น เป็นการสอนตั้งแต่พระเยซูเกิด พระราชกิจของพระองค์ จะถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน สอนโดย :  อาจารย์เจริญ ยธิกุล ความยาว : 64 ชั่วโมง ราคา : 1,800 บาท สั่งซื้อได้ที่ : james7.rmc@gmail.com ชำระเงินผ่านบัญชี : ชื่อบัญชี เจริญ ยธิกุล และ อรชนก หวังดีศิริสกุล ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา เลขที่บัญชี 604-2-3444-76 หมายเหตุ : โอนแล้ว SMS ถึง 084-690-5735 หรือ ส่ง email...

Read More

ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของ การบรรยาย เดินตามโลกพันธสัญญาเดิม

พิเศษ  ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของ การบรรยาย เดินตามโลกพันธสัญญาเดิม  ตามลำดับเหตุการณ์ ตั้งแต่ปฐมกาล – เอสเธอร์ รวมทั้งหมด 70 ชั่วโมง ปกติ ใช้ซีดี 70แผ่นๆละ 100 บาท  70×100= 7000 (เจ็ดพันบาท) ลดราคา แปลงไฟล์ในรูปแบบMP3 สำหรับฟังในมือถือและในรถ ในซีดีอัดแน่น 7แผ่นพกพาง่าย จำหน่ายราคา 2700 บาท  (ลดไปถึง4300บาท) ติดต่อ james7.rmcbkk@gmail.com โทร 081-494-9123 หรือ...

Read More

Update เดินตามโลกพระคัมภีร์ใหม่

ตอนนี้เดินตามโลกพระคัมภีร์ใหม่ได้ update ไปจนถึงตอนที่ 50 แล้วคะ พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นสามารถฟังย้อนหลังได้ทีนี่ ทางทีมงานจะพยายาม upload ให้ทุก ๆ...

Read More