แม่น้ำของพระวิญญาณ

  [wpaudio url=”http://www.james7.info/sound/rmc/song/riverofgod.mp3″  text=”กดฟังเพลงที่นี้” dl=”0″]   แม่น้ำของพระวิญญาณ ( อสค 47 :6-12) แต่งโดย อจ เจริญ ยธิกุล   Intro D   G    A A   D D                   G         A                         A 1)ขอองค์พระวิญญาณ     เสด็จมา                    เยียวยาเราทุกคน         ให้เราเต็มล้นในความรัก D          G                  A                         A ขอเทพระสิริ                     ให้เรารับ                  สัมผัสจากพระองค์       เต็มล้นทั่วทั้งกายและใจ D          G                 A                          A ให้เราเป็นคนใหม่            โปรดสำแดง            ให้แสงของพระองค์      ส่องมายังใจเราทุกคน   2)ให้แม่น้ำพระองค์         จากวิหาร                  หลั่งไหลไปที่ใด            ชีวิตได้รับการสร้างใหม่ เกิดผลตามฤดูกาล           ความสมบูรณ์           เพิ่มพูนในชีวิต               จิตวิญญาณฟื้นฟูขึ้นใหม่ ขอนำเราก้าวไป              สู่จุดหมาย                 ก้าวลึกลงต่อไป              แม่น้ำพระองค์พัดพาไป   ดนตรี D   G    A A   D   3)เราต้องการพระองค์     ในวันนี้                    เป็นวันเริ่มต้นใหม่          ขอพระวิญญาณนำพาไป เราหิวและกระหาย          ในความรัก               ผูกพันเพียงพระองค์       สนิทสนมทุกเวลา ขอเป็นของพระองค์         ทั้งชีวิต                    จิตวิญญาณและกาย          จะขอถวายในวันนี้ D ตลอดไป   ดนตรี D     G         A               A            D     G         A               A   D                       G                       A 4) ขอพระองค์      โปรดนำเรา        ก้ าวลึกต่อไป     ขอพระองค์      โปรดใด้เท          การเจิมลงมา     รักพระองค์      ขอก้าวลง            ไปในแม่น้ำ     ลึกลงไป          พระวิญญาณ       โปรดทรงนำข้า   ...

Read More

Holy Holy HolyHoly Holy Holy – ผู้ทรงบริสุทธิ์

Holy Holy Holy ผู้ทรงบริสุทธิ์ ศิลปิน Paul Wilbur ชุด อัลบัม The Watchman แนวเพลง แมสไซยนิก Intro   Gm   Ebmaj7  F Dm Ebmaj7   Cm (X2) verse1 Gm                               Ebmaj7 บริสุทธิ์   บริสุทธิ์     องค์พระเจ้าแห่งอิสราเอล Holy, Holy, Holy is the God of Israel F                                                Cm7 ทูตสวรรค์ต่างร้องเป็นเพลง ผู้ครอบครองต้อง ก้มกราบลง Elders bow in worship as the angel voices swell Gm                                    Ebmaj7 เมฆหมอกแห่งเครื่องบูชา    อยู่ต่อหน้าที่พระบัลลังค์ Fragrant clouds of incense swirl around Your throne of grace F                                    Cm7 พระเจ้า ข้า นมัสการ  กราบต่อ พักตร์แห่งรัศมี Lord, we bow in worship at the brilliance of Your face chorus Gm            F       Ebmj7                        Cm7  Dm7 ร้องบริสุทธิ์       ที่สุด     วิสุทธิ์             คือพระเจ้า We cry holy, holy, holy is the Lord Gm              F     Ebmj7                     Cm7  Dm7 บริสุทธิ์       ที่สุด     วิสุทธิ์            คือพระเจ้า Holy       holy,         holy    is the Lord   Music  Gm   Ebmaj7  F Dm Ebmaj7   Cm verse2 Gm                               Ebmaj7 บริสุทธิ์ บริสุทธิ์      เป็นบทเพลงแห่งสรวงสวรรค์ Holy, Holy, Holy is the song that Heaven sings F                                        Cm7 สิ่งทรงสร้างต่าง ร้องพลัน       ฮาเลลูยา เอโลฮิม All creation praise Him, Hallelujah, Elohim Gm                                     Ebmaj7 เชิญครอบครองชั่วนิรันดร์      จอมราชันย์และจอมเจ้านาย Come to reign forever, King of kings and Lord of lords   F                                  Cm7 ประตูแห่งเมืองศิโอน  เราร้องขอประตู เปิดพลัน Lift your head, O Zion, open wide, your ancient doors and cry   chorus Gm            F       Ebmj7                        Cm7  Dm7 ร้องบริสุทธิ์       ที่สุด     วิสุทธิ์             คือพระเจ้า We cry holy, holy, holy is the Lord Gm              F     Ebmj7                     Cm7  Dm7 บริสุทธิ์       ที่สุด     วิสุทธิ์            คื อพระเจ้า Holy       holy,         holy    is the Lord   Music  Gm   Ebmaj7  F Gm Ebmaj7  F  Dm7 —-Am   Intro   Am       Am/G    Fmaj7       Dm7 Esus      E            Am             Am/G               Fmaj7                   Dm7     Esus     E 1)    สรรเริญ       สรรเสริญ          สรรเสริญ                     ทรงรับการเทิดทูน 1)Worthy    Worthy    Worthy               To receive our praise Am          Am/G    Fmaj7                Dm7       Esus      E บริสุทธิ์    บริสุทธิ์    บริสุทธิ์                   องค์พระบุตร พระเจ้า Holy   Holy      Holy           You’re the Son of God Chorus         Am                  Am/G     Fmaj7      Dm       E                    ผู้ทรง สูงสุด        ผู้ทรงฤทธา     สง่ารา ศี          ทรงสถิต     ที่นี่ You are awesome        God of power    Lord of gloryCome and fill this    place   Am                  Am/G            Fmaj7                   Dm7        Esus     E 2)สรรเริญ       สรรเสริญ          สรรเสริญ                     ทรงรับการเทิดทูน 2)Worthy    Worthy    Worthy               To receive our praise Am            Am/G      Fmaj7                   Dm7       Esus      E บริสุทธิ์       บริสุทธิ์        บริสุทธิ์                   องค์พระบุตร พระเจ้า Holy   Holy      Holy           You’re the Son of God     Chorus   Am         Am/G       Fmaj7        Dm7        Esus     E          Am                                        Am/G ผู้ทรง สูงสุด                            ผู้ทรงฤทธา You are awesome                     God of power       Fmaj7                 Dm7        E                    สง่ารา ศี                           ทรงสถิต   ที่นี่ Lord of glory                    Come and fill this place        Am                                      Am/G ผู้ทรง สูงสุด                            ผู้ทรงฤทธา you are    Awesome                  God of Power     Fmaj7                          Dm7    E                สง่ารา        ศี                           ทรงสถิต     ที่นี่ Lord Of  Glory               Come and   Fill  thi...

Read More

I Love You Presence I Love You Presence ฉันรักการทรงสถิต

[wpaudio url=”http://www.james7.info/sound/rmc/song/I-Love-Your-Presence.mp3″  text=”กดฟังเพลงที่นี้” dl=”0″] ฉันรักการทรงสถิต I Love You Presence Artist:  Vinyard แปลโดย: อ.เจริญ ยธิกุล Intro     Bm  A G   Bm   A   G                Bm   A   G ในพระสิริ                      พระทรงสถิต In the glory    of your presence Bm   A   G              Bm   A   G วิญญาณฉัน                       พัก สงบ I find rest for my soul Bm   A   G              Bm   A   G ในความรัก                       ของพระองค์ In the depths of your love Bm   A   G              Bm   A   G สันติสุข                       ล้นในใจ I find peace makes me whole D              A  Em                 G2 ฉันรักพระองค์             รักการทรงสถิต I love, I love, I love your presence D             A   G/B                 G2 ฉันรักพระองค์  รักการทรงสถิต I love, I love, I love your presence   ฉันรักพระองค์ รักองค์ พระเยซู I love, I love, I love you, Jesus ฉันรักพระองค์ รักองค์ พระเยซู I love, I love, I love you, Jesus   ฉัน รกพระองค์ รักองค์ พระบิดา I love, I love, I love you, Father ฉัน รกพระองค์ รักองค์ พระบิดา I love, I love, I love you, Father   ฉันรักพระองค์ รักองค์พระวิญณาณ I love, I love, I love your Spirit ฉันรักพระองค์ รักองค์พระวิญณาณ I love, I love, I love your Spirit...

Read More

Holy Holy HolyHoly Holy Holy – บริสุทธิ์ ประตูศิโอน

บริสุทธิ์ ประตูศิโอน /Holy Holy Holy Intro   Gm   Ebmaj7  F Dm Ebmaj7   Cm (X2) verse1 Gm                               Ebmaj7  บริสุทธิ์   บริสุทธิ์     องค์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล Holy, Holy, Holy is the God of Israel F                                                Cm7 ทูตสวรรค์ ต่าง ร้องเป็นเพลง      ผู้ครอบครองต้อง ก้มกราบลง Elders bow in worship as the angel voices swell Gm                                    Ebmaj7 เมฆหมอกแห่งเครื่องบูชา    อยู่ต่อหน้าที่พระบัลลังค์ Fragrant clouds of incense swirl around Your throne of grace F                                    Cm7 พระเจ้า ข้า นมัสการ  กราบต่อ พักตร์แห่งรัศมี Lord, we bow in worship at the brilliance of Your face chorus Gm            F       Ebmj7                        Cm7  Dm7 ร้องบริสุทธิ์       ที่สุด     วิสุทธิ์             คือพระเจ้า We cry holy, holy, holy is the Lord Gm              F     Ebmj7                     Cm7  Dm7 บริสุทธิ์       ที่สุด     วิสุทธิ์            คื อพระเจ้า Holy       holy,         holy    is the Lord   Music  Gm   Ebmaj7  F Dm Ebmaj7   Cm verse2 Gm                               Ebmaj7 บริสุทธิ์ บริสุทธิ์      เป็นบทเพลงแห่งสรวงสวรรค์ Holy, Holy, Holy is the song that Heaven sings F                                        Cm7 สิ่งทรงสร้างต่าง ร้องพลัน       ฮาเลลูยา เอโลฮิม All creation praise Him, Hallelujah, Elohim Gm                                     Ebmaj7 เชิญครอบครองชั่วนิรันดร์      จอมราชันย์และจอมเจ้านาย Come to reign forever, King of kings and Lord of lords   F                                  Cm7 ประตูแห่งเมืองศิโอน  เราร้องขอประตู เปิดพลัน Lift your head, O Zion, open wide, your ancient doors and cry   chorus Gm            F       Ebmj7                        Cm7  Dm7 ร้องบริสุทธิ์       ที่สุด     วิสุทธิ์             คือพระเจ้า We cry holy, holy, holy is the Lord Gm              F     Ebmj7                     Cm7  Dm7 บริสุทธิ์       ที่สุด     วิสุทธิ์            คื อพระเจ้า Holy       holy,         holy    is the Lord   Music  Gm   Ebmaj7  F Gm Ebmaj7  F  Dm7 —-Am   Worthy  -Holy Holy Intro   Am       Am/G    Fmaj7       Dm7 Esus      E            Am             Am/G               Fmaj7                   Dm7     Esus     E 1)    สรรเริญ       สรรเสริญ          สรรเสริญ                     ทรงรับการเทอทูน 1)Worthy    Worthy    Worthy               To receive our praise Am          Am/G    Fmaj7                Dm7       Esus      E บริสุทธิ์    บริสุทธิ์    บริสุทธิ์                   องค์พระบุตร พระเจ้า Holy   Holy      Holy           You’re the Son of God Chorus         Am                  Am/G     Fmaj7      Dm       E                    ผู้ทรง สูงสุด        ผู้ทรงฤทธา     สง่ารา ศี          ทรงสถิต     ที่นี่ You are awesome        God of power    Lord of gloryCome and fill this    place   Am                  Am/G            Fmaj7                   Dm7        Esus     E 2)สรรเริญ       สรรเสริญ          สรรเสริญ                     ทรงรับการเทอทูน 2)Worthy    Worthy    Worthy               To receive our praise Am            Am/G      Fmaj7                   Dm7       Esus      E บริสุทธิ์       บริสุทธิ์        บริสุทธิ์                   องค์พระบุตร พระเจ้า Holy   Holy      Holy           You’re the Son of God     Chorus   Am         Am/G       Fmaj7        Dm7        Esus     E          Am                                        Am/G ผู้ทรง สูงสุด                            ผู้ทรงฤทธา You are awesome                     God of power       Fmaj7                 Dm7        E                    สง่ารา ศี                           ทรงสถิต   ที่นี่ Lord of glory                    Come and fill this place        Am                                      Am/G ผู้ทรง สูงสุด                            ผู้ทรงฤทธา you are    Awesome                  God of Power     Fmaj7                          Dm7    E                สง่ารา        ศี                           ทรงสถิต     ที่นี่ Lord Of  Glory               Come and   Fill  thi...

Read More