ซีดีคำสอน

bb-cd-20141

รายชื่อ ซีดี ของ RMC สอนโดย อจ เจริญ ยธิกุล ปรับปรุงใหม่ปี 2014
ซีดี ราคา 100 บาท ยกเว้น ชุด ที่จะมีหลายๆตอน จะมีราคา ด้านท้าย
รายได้ สนับสนุนพันธกิจ ของคริสตจักรแม่น้ำ
บันทึกในรูปแบบ MP3 เก็บลงในมือถือ ฟังในรถ และแท็ปเล็ตพีซีได้

หมวด พระคัมภีร์ หมวด คำเทศนา
RMC-001 ซี่รี่ กว่าจะได้เป็นกษัตริย์ดาวิด( 6ชม) 300 บาท
RMC-002 ซี่รี่ดาเนียล ผู้มีเอกลักษณ์ (100 บาท)
RMC-003 การรับคำเผยวจนะ (100 บาท)
RMC-004 ความเชือ Belive&Faith
RMC-005 สัมมนาการฟังเสียงพระเจ้า (4ชม) 200 บาท
RMC-006 องค์ประกอบสำคัญของคจ.ที่เคลื่อนด้วยการเยียวยา (100 บาท)
RMC-008 ความสัมพันธิ์ สู่นิมิตรภวังค์ (100 บาท)
RMC-009 วินัยฝ่ายวิญญาณ (100 บาท)
RMC-010 ค่ายปี2014 การเกิดผล ศจ มนูญศักดิ์ กมล มาตยกุล (7ชม) 300 บาท
RMC-011 พระวิญญาณบริสุทธิ์ 2014 (100 บาท)
RMC-012 การเอาชนะความกระวนกระวาย (100 บาท)
RMC-013 ประสบการณ์พระวิญญาณ และการรักษา (100 บาท)
RMC-014 พระเจ้าคือพระบิดา มี 4 ตอน (200 บาท )
RMC-015 พระเจ้าอยู่กับเราแม้ขณะมีปัญหา (100 บาท)
RMC-016 รากฐาน จิตวิญญาณ คจ ที่พระเจ้าพอพระทัย (100 บาท)

คำสอน บันทึกจากรายการวิทยุ
Radio-001 พระเจ้าต้องการชำระเรา 2 ชั่วโมง ( ราคา 100 บาท)
Radio-002 ชุดสิ่งที่ต้องทำก่อนตาย ( ราคา1 00 บาท)
Radio-003 ชุดเที่ยว อิสราเอล กับเจริญ ยธิกุล (200บาท)
(บรรยายสถานที่ต่างๆที่อิสราเอล ในปี 2013 ช่วง 10 วัน)
Radio-004 ชุดความไกล้ชิดสนิทสนม 2014 ( ราคา 200 บาท)
Radio-005 ชุด ชัยชนะด้านอารมย์ (3 ชม) ( ราคา 200 บาท)
Radio-006 ชุดชัยชนะสงครามในความคิด (3 ชม) ( ราคา 200 บาท)
Radio-007 ชุด ชนะวิญฯ เยเชเบล โคราห์ การล่อลวงด้านเกรียติ เพส อำนาจ ควบคุม ( ราคา 200 บาท)
Radio-008 พลังการอธิษฐาน 100 บาท
Radio-009 ชุด ตำแหน่งทั้ง7 ของ พระวิญญาณ 5 ชม( ราคา 300 บาท)
Radio-010 การเจิม ( 2ชม) 100 บาท

หมวด คำบรรยาย -การ อธิษฐาน
SK-001 เพลง บรรยาย บรรเลง หัวใจพระบิดา 100 บาท
เหมาะสำหรับ ฟัง คำบรรยาย พร้อมดนตรีประกอบ ในความรักของพระเจ้า )
SK-002 คำอธิษฐาน ของ อจ เจริญ พร้อมดนตรีประกอบ 100 บาท
(เหมาะสำหรับฟัง แช่ในคำอธิษฐาน)

หมวด พระคัมภีร์
การ สอนพระคัมภีร์ในลักษณะเรื่องเล่า บทต่อบท สนุกให้ข้อคิด ในหนังสือแต่ละเล่ม
BB- 001OT เดินตามโลกพระคัมภีร์เดิม (72 ชม.) 2500บาท
(คำสอนเหตุการณ์ต่างๆจาก ปฐมกาล-มาลาคี บทต่อบท จนถึงยุคเงียบ 400 ปี )
BB-002 NT คำสอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ 250เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตพระเยซูคริสต์จากหนังสือพระกิตติคุณ 4 เล่ม (68 ชม.) 1800บาท
BB-003ACT คำสอนจากพระธรรมกิจการ บทต่อบท (26 ชม.) 800บาท
BB- 004 REV คำสอนจากพระธรรมวิวรณ์ บทต่อบท (30 ชม.) 1000บาท
(พิเศษ! สำหรับคนที่ซื้อจนครบBB-001-004 เราจะแถบคู่มือโครงเรื่อง เดินตามโลกพระคัมภีร์ และส่งฟรีครับ)
BB- 005DAL คำสอนจากพระธรรมดาเนียล บทต่อบท (25 ชม.) 800บาท
BB-006 ROME สอน บรรยายรพระธรรม บทต่อบท ข้อต่อข้อ โรม 44ชม. ราคา 1,300 บาท
BB- 007 ESK เอเสเคียล 20ชม. ราคา 700 บาท

การสั่งซื้อ เบอร์โทร 081 845 8102
เมื่อสั่งสินค้า โอนเงินมาที่ ธนาคารไทยพานิชย์ บัญชี จิรายุ ยธิกุล เลขที่ 089 267 493 4
แล้ว อีเมลล์ที่ jy_ring@msn.com เมื่อโอนเงินเรียบร้อย