ติดต่อเรา

Please fill in your name, email address, heading and details that you want to talk, ask, comment or greet us in the boxes below. All the emails will be sent to Pastor Chareon’s personal email account.

กรุณากรอกชื่อ, email, หัวข้อเรื่อง และรายละเอียดเรื่องทีต้องการ พูดคุย สอบถาม หรือทักทาย ได้ที่ตามแบบฟอร์มด้านล่างนะครับ  ข้อความทั้งหมด จะถูกส่งให้ อาจารย์ และหากเป็นคำถาม(ที่สามารถเปิดเผยได้) จะได้รับการตอบในรายการวิทยุ RMC Radio ช่วงเวลา 09.30-10.30 น.

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

captcha