ถ่ายทอดสด

การถ่ายทอดสดสัญญาณภาพ

วันศุกร์        เวลา 19.00 – 21.00 น.

วันอาทิตย์   เวลา 10.00 – 12.00 น.

สัปดาห์ที่ไม่มีถ่ายทอดสัญญาณภาพให้ฟังสัญญาณเสียงทางสถานีวิทยุออนไลน์ RMC Radio